Գիտություն | Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Հետազոտական նախագծեր
Դպրոցի հետազոտությունների հիմնական ոլորտներն են` տագնապային խանգարումները, տրավմայով և սթրեսով պայմանավորված խանգարումները և ախտաբանական խաղամոլությունը, ինչպես նաը բայեսյան մոտեցումը կոգնիտիվ համակարգերին:
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design