Ինդուստրիալ-կազմակերպչական հոգեբանություն | Ուսուցում և թրեյնինգ | Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Բիզնես և առաջխաղացում հոգեբանների համար
Կարճատև թրեյնինգային ծրագիր: 2 մոդուլ (8 ժամ): Ծրագրի նպատակն է, կարիերայի պլանավորման փուլում գտնվող և/կամ այն նոր սկսած հոգեբաններին և հոգեբանական ֆակուլտետների ուսանողներին ծանոթացնել ոլորտի ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման առանձնահատկությունների հետ, մասնավորապես. մասնագիտական իմիջի ստեղծման, աշխատանքի մարկետինգային կողմերի, սեփական գաղափարների և ընդհանրապես մասնագիտական/գիտական առաջխաղացման, սեփական ծառայությունների գովազդման և վաճառքի, մրցունակության կառավարման ինչպես նաև այլ առանձնահատկություններին։
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HRM)
Երկարատև թրեյնինգային ծրագիր: 12 մոդուլ (48 ժամ): Ծրագրի նպատակն է մասնակիցների մոտ ձևավորել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի մասնագետի հիմնական կոմպետենցիաներ: Ծրագիրը բաղկացած է 3 մոդուլից` HR մենեջմենթ, Կադրային վարչարարություն և Հոգեբանական մեթոդները աշխատակազմի գնահատման, ընտրության և տեղաբաշխման մեջ:
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design