Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HRM) | Ուսուցում և թրեյնինգ | Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HRM)
Ծրագրի նպատակն է մասնակիցների մոտ ձևավորել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի մասնագետի հիմնական կոմպետենցիաներ: Ծրագիրը բաղկացած է 3 հիմնական բաժիններից` 1) մենեջմենթ, 2) կադրային վարչարարություն, և 3) հոգեբանական մեթոդները աշխատակազմի ընտրության, գնահատման և տեղաբաշխման մեջ:

Հիմնական թեմաներն են`
  • ՄՌ Պլանավորում
  • ՄՌ Ընտրություն և տեղաբաշխում
  • ՄՌ Փոխհատուցումներ և արտոնություններ
  • ՄՌ վարչարարություն
  • ՄՌ ուսուցում և զարգացում
  • Կատարողականի կառավարում
  • ՄՌ գնահատման և տեղաբաշխման հոգեբանական մեթոդներ
  • Աշխատակազմի կոնֆլիկտայնության գնահատում, և այլն:

Ավարտին տրվում է վկայական և վկայականի հավելված:

Ծրագրի տեսակը` երկարատև թրեյնինգային ծրագիր:

Տևողությունը` 48 ժամ:

Արժեքը` 300’000 ՀՀ Դրամ:
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design