Ուսուցում և թրեյնինգ | Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա
Բաժնում ներկայացված են թրեյնինգային և ուսումնական, կարճատև և երկարատև, ցիկլային և մեկանգամյա ծրագրեր հոգեթերապիայի տարբեր ոլորտներից և ուղղություններից։
Ինդուստրիալ-կազմակերպչական հոգեբանություն
Բաժնում ներկայացված են թրեյնինգային և ուսումնական, կարճատև և երկարատև, ցիկլային և մեկանգամյա ծրագրեր ինդուստրիալ-կազմակերպչական հոգեբանությունից։
Վեբինարներ
Բաժնում ներկայացված են կարճատև, ցիկլային և մեկանգամյա վեբինարներ, այսինքն առցանց սեմինարներ, հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարբեր ոլորտներից։
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design