Ծրագրեր կլինիկական հոգեբանությունից և հոգեթերապիայից | Ուսուցում և թրեյնինգ | Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա
Տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի թրեյնինգային ծրագրի ծավալը կազմում է 20 ժամ: Ուշադրություն․ այս ծրագրի վկայականը համարվում է կուտակային՝ Հոգեթերապևտի եվրոպական վկայական (ECP) ստանալու համար։ Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները գործնականում կյուրացնեն տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ և վարքաբանական թերապիայի հիմունքները և բազային տեխնիկաները՝ անորոշության նկատմամբ անհանդուրժողականության հիմնադրույթի (Intolerance of Uncertainty) և ժամանակակից նեյրոկենսաբանության տեսանկյունից։
Տրավմայով և սթրեսով պայմանավորված խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա
Տրավմայով և սթրեսով պայմանավորված խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի թրեյնինգային ծրագրի ծավալը կազմում է 12 ժամ: Ուշադրություն․ այս ծրագրի վկայականը համարվում է կուտակային՝ Հոգեթերապևտի եվրոպական վկայական (ECP) ստանալու համար։ Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները գործնականում կյուրացնեն տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ և վարքաբանական թերապիայի հիմունքները և բազային տեխնիկաները՝ անորոշության նկատմամբ անհանդուրժողականության հիմնադրույթի (Intolerance of Uncertainty) և ժամանակակից նեյրոկենսաբանության տեսանկյունից։
Խաղամոլության կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա
Խաղամոլության կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի թրեյնինգային ծրագրի ծավալը կազմում է 16 ժամ: Ձեռնարկն առկա է: Ուշադրություն․ այս ծրագրի վկայականը համարվում է կուտակային՝ Հոգեթերապևտի եվրոպական վկայական (ECP) ստանալու համար։ Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները կծանոթանան խաղամոլության հոգեթերապիայի համալիր ծրագրին և գործնականում կյուրացնեն համապատասխան տեխնիկաները։
Առցանց խորհրդատվություն․ կոգնիտիվ-վարքաբանական մոտեցում
Թրեյնինգային ծրագրի բովանդակությունն արտացոլում է կոգնիտիվ-վարքաբանական մոտեցման շրջանակներում իրականացվող առցանց խորհրդատվությանը: 2 մոդուլ (16 ժամ): Ծրագրի նպատակն է մասնակիցներին տալ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ առցանց հոգեբանական խորհրդատվությունից: Թրեյնինգի ընթացքում մասնակիցները գործնականում յուրացնում են աուդիո-վիդեո առցանց խորհրդատվական աշխատանքի հիմունքները։
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design