Գրքեր | Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Հեղինակ` Արման Նորայրի Բեգոյան

Վերնագիրը` Տագնապամարիչ․ տագնապային խանգարումների հաղթահարման ուղեցույց

Հակիրճ նկարագրությունը` «Տագնապամարիչ․ տագնապային խանգարումների հաղթահարման ուղեցույց»-ը 2017թ-ին լույս տեսած #Տագնապ_հաջող գրքի մեծապես լրամշակված տարբերակն է, որի արդյունքում գրքի բովանդակությունը համալրվել է 3 անգամ ավելի շատ գործնական նյութով (մասնավորապես կոգնիտիվ և վարքաբանական տեխնիկաներով) և գրեթե 2 անգամ մեծացել է ծավալով։ Ներառվել են նաև #Տագնապ_հաջող գրքում տեղ չգտած տագնապային և հարակից մյուս խանգարումները (օրինակ՝ սելեկտիվ մուտիզմ, հիպոքոնդրիա), առանձին գլխով անդրադարձ է արվել օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարմանը, ներառվել են թերապևտիկ սեսիաների արձանագրություններ, ինչպես նաև լրացվել են մյուս տեսական բաժինները։
Հեղինակ` Արման Նորայրի Բեգոյան

Վերնագիրը` #Տագնապ_հաջող

Հակիրճ նկարագրությունը` Գրքում ներկայացված են տագնապի և տագնապային խանգարումների հիմնական տեսակները, ինչպես նաև դրանց պատճառականության, զարգացման և հաղթահարման ժամանակակից պատկերացումները։ Քննարկվում են վերջիններիս նեյրոկոգնիտիվ մոդելը, նեյրոկենսաբանական մեխանիզմներն ու ոչ-դեղորայքային հաղթահարման մեթոդները։ Գիրքը նախատեսված է ինչպես սեփական տագնապը կամ տագնապային խանգարումը ինքնուրույն և/կամ մասնագետի օգնությամբ հաղթահարել ցանկացողների, այնպես էլ իրենց այցելուներին օգնել ցանկացող հոգեկան առողջության և հարակից ոլորտների մասնագետների (հոգեբանների, հոգեթերապևտների, հոգեբույժների, նյարդաբանների, սոցիալական աշխատողների, հատուկ մանկավարժների և այլոց) համար։ Գիրքը հիմնված է հեղինակի ոչ միայն մասնագիտական այլև անձնական փորձի վրա։
Հեղինակ` Արման Նորայրի Բեգոյան

Վերնագիրը` Когнитивное конструирование реальности: три техники из когнитивно-концептуальной терапии

Հակիրճ նկարագրությունը` Գրքում ներկայացված են երեք հեղինակային հոգեթերապևտիկ տեխնիկա` տագնապի և վերջինիս հետ փոխկապակցված խնդիրների հաղթահարման համար: Գիրքն արտացոլում է "Տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա" թրեյնինգի բովանդակության մի մասը և նախատեսված է հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների համար:
Հեղինակ` Արման Նորայրի Բեգոյան

Վերնագիրը` Ախտաբանական խաղամոլություն։ Հոգեթերապևտի ուղեցույց և Ախտաբանական խաղամոլություն։ աշխատանքային տետր

Հակիրճ նկարագրությունը` Գրքում ներկայացված է ախտաբանական խաղամոլության հոգեթերապևտիկ ծրագիր, որը մշակվել է Կոգնիտիվ-կոնցեպտուալ թերապիայի հետազոտական լաբորատորիայի (CCTLab) և «Հիլֆմանն» հոգեբանական ծառայության մասնագետների կողմից: Վերջինս նախատեսված է ախտաբանական խաղամոլության հոգեթերապիայով զբաղվող հոգեկան առողջության մասնագետների (հոգեբանների, հոգեբույժների, հոգեթերապևտների) համար: Գիրքը և իրեն հավելող աշխատանքային տետրը կարելի է կիրառել աշխատանքում ինքնուրույն, սակայն խորհուրդ է տրվում անել դա սույն գրքում ներկայացված հոգեթերապևտիկ ծրագրի մասնագիտական թրեյնինգին մասնակցելուց հետո միայն:
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design